Как да се определи & как да се направи - Уроци / Съвети / Слухове / Новини

ябълка

Грешка на изваждане на твърдия диск: Дискът не е изваден, тъй като може да се използва една или повече програми [MacOS Tips]

След като свържете външно устройство за съхранение на данни към Mac, външен твърд диск, USB флаш, SDcard или друг тип, много потребители не знаят, че преди физически да го изключат, първо трябва да бъде премахнат от системата.

Избор на седмичен потребител